Ankara Çevre Yolu Kapsamında 1/1000 Ölçekli Haritaların Hazırlanmasıİşi