Hakkımızda

 
1989 yılında kurulan OPTİM, "kendi sorumluluğunda planlama ve projelendirme" ana ilkesi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Firmamız, tecrübe birikimini, know-how ve her türlü teknik olanaklarını kullanarak, Türkiye'de çağdaş, rasyonel ve ekonomik bir mühendislik ve danışmanlık hizmetinin verilebilmesini amaç edinmiştir. Firmamız, ISO 9001 kalite standartları kapsamında hizmet sunmaktadır. Bu doğrultuda, iç ve dış müşteri memnuniyeti birinci derecede üzerinde durulan konudur. Yapılan projelerin her aşamasında bu memnuniyetin korunması firmamızın başlıca ilkesidir. OPTİM, her türlü teknolojik ve mesleki gelişmeyi yakın olarak takip ve tatbik edebilmektedir. OPTİM, 6224 sayılı Yabancı Sermayesi Teşvik Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Kanunlara ilişkin Kararname ve Tebliğler çerçevesinde kurulmuştur. En büyük ortağı OBERMEYER grubudur. OPTİM'in tecrübesi ile OBERMEYER grubunun teknik birikimi ve olanakları birleşince; her türlü mühendislik alanında hizmet verebilecek büyük bir kapasite ortaya çıkmaktadır. Başlıca hizmet branşları, Ulaşım Altyapısı, Sağlık Yapıları, Sanat Yapıları, Çok katlı Yapılar, Çevre Mühendisliği ve Altyapı Projeleri, Su Kaynaklarını Değerlendirme Çalışmaları ve Enerji Verimliliği Projeleri şeklinde sıralanabilir. Deneyimli teknik kadrosu ile OPTIM, yurtiçi ve yurtdışında faaliyetleri sürdürmekte, çeşitli kurumlara hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda, Firma personelimiz birçok sözleşme ve şartname tipine vakıftır.