Üstyapı Projeleri

Bir yapının sürdürülebilir tasarım kriterlerine sahip olabilmesi için öncelikle, kullanıcı için fiziksel konfor ve sağlık şartlarını sağlamalıdır. Bu kapsamda; Termal konfor (iç mekanda sağlıklı iklimlendirme), Görsel konfor (gün ışığı, doğal ve yapay aydınlatma), İşitsel konfor, (akustik düzenleme, gürültü kontrolü) dikkate alınır. İkinci aşamada ekolojik çevre şartlarına uyumlu ve duyarlı olması gerekmektedir. Bu kapsamda, Yenilenebilir enerji imkanları, Geri dönüşümlü malzeme kullanımı, Temiz su kullanım sistemleri, Atık ve kanalizasyon sistemleri ele alınır. Üçüncü aşamada Ekonomik faktörler değerlendirilir. Bu kapsamda, yapım, işletme ve bakım-onarım giderleri hakkında gerekli ön çalışmalar proje aşamasında tamamlanmalıdır. Dünya kentlerinde giderek yaygınlaşan çok katlı sosyal yapılar ve özellik teşkil eden binalar diğer yapı tiplerine oranla çok daha geniş kitlelere hizmet vermektedir. Bu nedenle de “kent içinde kent” olarak tanımlanmaktadırlar. Günümüzde birbiri ardına inşa edilen çok katlı sosyal yapılar ve özellik teşkil eden binalar kentlerimizin silüetlerini değiştirirken, sürdürülebilir tasarım kriterleri konusunda daha yaygın ve ciddi uygulamalar gerekmektedir. Bu gereklilik kentsel gelişimin geleceği ve sonraki nesiller için yaşamsal önem taşımaktadır. Bu kavramdan yola çıkan, OPTİM, özellikli yapıların projelendirilmesinde ve inşaatında mühendislik-müşavirlik hizmetleri vermeye devam etmektedir. Bu hizmetler kapsamında, mimari statik dizayn, elektrik-mekanik-yangın planlarının oluşturulması, yapı özelliğine özgü tasarımlar, yapım ihalesi için keşif-metraj-ihale dosyası hazırlanması, proje yönetimi ve ihale aşamasında teknik danışmanlık, inşaat aşamasında kontrollük-müşavirlik hizmetleri sunulmaktadır. OPTİM’in referans portföyünde, özellikli yapılar, hastaneler, spor kompleksleri, eğitim ve yurt binaları, alışveriş mekanlarına ait çeşitli proje ve müşavirlik hizmetleri bulunmaktadır.
tr_TRTurkish

Enter your keyword