Mühendislik Yapıları

Mühendislik tarihi boyunca, coğrafi engeller karşısında ulaşımın devamlılığı sağlamak amacıyla sayısız mühendislik yapısı inşa edilmiştir. Mühendisler, farklı engeller karşısında, farklı çözümler üretmiş, uygarlığın yayılması ve gelişmesinde önemli rol oynayan viyadükler, köprüler, tüneller oluşturulmuştur.

İnşaat mühendisliğinde amaç; yapılan yapıların ekonomik ve güvenli olmasıdır. Güvenlik birinci önceliktir ve öngörülen güvenlikte en ekonomik çözüm aranır. İnşaat mühendisi bir yapının tasarımına başlarken, öncelikle yapının hangi amaçlı kullanıldığını inceler. Daha sonra uygun malzeme seçimi yapılır, malzemenin mekanik ve fiziksel özelliklerinin yapının bütününe uygun olup olmadığı denetlenir. İmalat kolaylığı ve ekonomik çözüm aranır. Yapının matematik modeli çıkartılır ve yapının taşıyıcı aksanlarına ön boyut verilir. Bu işlem sonucunda uygun hesaplamalarla verilen ön boyutun güvenli olup olmadığı denetlenir.

OPTİM, yapıda önce güven ve çevreye uyumluluk ilkesi doğrultusunda; Katlı kavşaklar, Büyük Sanat Yapıları(Viyadükler, Köprüler, Üstgeçitler, Tüneller), Küçük Sanat Yapıları (Altgeçitler, Menfezler, Menholler) ve Drenaj Yapıları için etüt, proje ve müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

tr_TRTurkish

Enter your keyword