Ulaşım Altyapısı

Ulaşım, çeşitli arazi kullanımlarının birbirleri ile ilişkilerini kuran bağlayıcı, ulaştırma ise bu bağlayıcının niteliksel ve niceliksel durumudur. Burada bağlayıcılık, hem bağlantıları sağlama, hem de istenen bağlantıları yeterli biçimde güçlendirme anlamındadır. Ulaşım aynı zamanda bir arazi kullanım biçimidir. Ulaşım “alt yapı” ve “üst yapı” olarak iki yapıya sahiptir.
Ulaşım alt yapısının en önemli ögeleri yollar, her türlü taşıt depolama, aktarma alanları, terminal alanları, duraklar ve istasyonlar, üst yapısının en önemli ögeleri ise taşıtlar ve trafiktir. Ulaşım alt yapısı aynı zamanda denetim ve yönetim işlevlerine ilişkin ışıklı trafik işaretleri ve bunların birbirleri ile ilişkilendirilmesini, trafik adaları gibi kanallama ögelerini, elektrikli sistemlerde olduğu gibi güç istasyonları ve alt istasyonlarını, köprü vb. sanat yapılarını ve diğer teknik ögeleri de kapsamaktadır. Ulaşım bir amaç değil, araçtır. Ulaşımın bu aracılığı, aktivitelere ve kentsel kullanımlara ulaşmak anlamındadır. Dolayısıyla ulaşımın, kent sisteminin sağlıklı işleyişine, kentlinin yaşam kalitesine ve kentsel çevre kalitesine hizmet etmesi ulaşımın ana amacı olmalıdır.
 
OPTİM, bu düşünceyle, ulaşım altyapısı konusunda hizmetlerini sunmaktadır. OPTİM; Kentiçi Ulaşım Etüdleri, Ulaşım Master Planları ve Fizibilite Etütleri, Raylı Toplu Taşıma Sistemleri, Demiryolları, Otoyollar, Karayolları, Havalimanları ve Limanlar altyapı ve üstyapı projelerine ilişkin mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vermektedir.
tr_TRTurkish

Enter your keyword